Psykoterapeuta

 

 

Psykoterapeuta

Eva-Maria Larsson

leg psykolog, leg psykoterapeut.

 

Linnégatan 44-46, 3tr

114 47 Stockholm

eva-maria@psykoterapeuta.se

Tel: 070-722 63 71

Jag erbjuder psykologisk behandling på en trivsam, centralt belägen psykoterapimottagning på Östermalm i Stockholm. Jag har mer än 20 års erfarenhet av arbete med ungdomar och vuxna inom psykiatrin, och har genom det fått erfarenhet av att möta människor med många olika typer av psykiska svårigheter och symtom.

 

Här nedan följer några exempel:

 • nedstämdhet, depression
 • lättväckt oro, olika former av ångestproblem.
 • livskriser och sorgereaktioner
 • posttraumatiska stresstillstånd
 • stress och utmattningstillstånd
 • relationssvårigheter
 • anknytningssvårigheter, tillitsproblematik
 • problem med negativ självbild och självkänsla
 • neuropsykiatriska svårigheter: ADHD, ADD och svårigheter inom autismspektrat.

 

Jag har genom åren tillägnat mig kunskap och influerats av flera olika psykoterapeutiska metoder, och utifrån mina erfarenheter utvecklat en känsla för vilken metod och förhållningssätt som har förutsättningar att fungera i olika situationer. Jag arbetar integrativt och min ambition är att möta varje individ på det sätt som passar honom eller henne bäst.

 

Olika psykologiska metoder som jag använder mig av i mitt arbete:

 

 • Psykodynamisk terapi
 • Interpersonell terapi
 • Mentaliseringsbaserad terapi
 • Affektfokuserad terapi
 • KBT
 • ACT
 • Klinisk hypnos
 • Ego state terapi

 

Välkommen att kontakta mig! Mejla, skicka sms eller fyll i kontaktformuläret, så återkommer jag till dig så fort jag har möjlighet.

 

Pris för behandling bestäms efter konsultation. Jag har även möjlighet att erbjuda samtal via Skype.