Psykoterapeuta

Eva-Maria Larsson

leg psykolog, leg psykoterapeut.


Institutet för Psykoterapi

Linnégatan 44-46, 3 1/2 tr

114 47 Stockholm

eva-maria@psykoterapeuta.se

Tel: 070-722 63 71

Jag är legitimerad psykolog sedan år 2000, och legitimerad psykoterapeut sedan 2013, utbildad på Stockholms Universitet. Jag har arbetat många år inom psykiatrin i södra Stockholm. I nuläget jobbar jag heltid i egen regi, och erbjuder psykologisk behandling på en trivsam, centralt belägen psykoterapimottagning på Östermalm.


Jag har stor erfarenhet av att möta ungdomar och vuxna med vitt skilda svårigheter och symtom. Jag utgår ifrån en psykodynamisk och relationell grundsyn, men har genom åren tagit intryck av många olika psykoterapeutiska metoder, som KBT, ACT och MBT. Jag har även en grundläggande utbilning i klinisk hypnos.


Jag arbetar integrativt, vilket innebär att jag anpassar mitt förhållningssätt till dig som individ och den livssituation du befinner dig i. Min ambition är att möta dig där du befinner dig, utifrån dina önskemål, förutsättningar och behov. 


Här nedan följer några exempel på psykologiska problem som jag behandlar: 

 

  • nedstämdhet, depression
  • lättväckt oro, olika former av ångestproblem.
  • livskriser och sorgereaktioner
  • posttraumatiska stresstillstånd
  • stress och utmattningstillstånd
  • relationssvårigheter
  • anknytningssvårigheter, tillitsproblematik
  • problem med negativ självbild och självkänsla
  • neuropsykiatriska svårigheter: ADHD, ADD och svårigheter inom autismspektrat.


Jag har ett behandlingsavtal med SOS International, vilket gör att en del av de klienter som jag träffar kommer efter hänvisning från företagshälsovård och försäkringsbolag.


Du är välkommen att kontakta mig för mer information, oavsett vilka svårigheter du kämpar med. Fyll i kontaktformuläret, så återkommer jag till dig så fort jag har möjlighet. Du kan även nå mig via mottagningens hemsida:


http://www.psykoterapipaostermalm.se/eva-maria-larsson/


Pris för behandling bestäms efter konsultation.